CHUYÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO TRÌ, SỬA CHỮA, CHO THUÊ XE VÀ MUA BÁN XE NÂNG SECOND-HAND Bỏ qua

BÌNH ẮC QUY HITACHI (SHIN KOBE)

Giá: liên hệ

Model Công suất
VSFL210 24V-201Ah
VSFL280 24V-280Ah
VSDX330 48V-330Ah
VSDX400M 48V-400Ah
VSDX560 48V-560Ah
VSDZ620 48V-620Ah
VSDX700 48V-700Ah